Vi har over 40 års erfaring med fyringssystemer til landbruket. Denne kompetansen vil vi nå utnytte innenfor området vannbåren biovarme. Med biovarme mener vi fyring med ved, pellets og flis. Biovarme kan også kombineres med solfangere for å dekke energibehovet i sommerhalvåret uten å måtte fyre i kjelen.

For de som i dag skal investere i nytt fyringsanlegg finnes det i dag flere støtteordninger. Les mer her om Innovasjon Norge sitt eget bioenergiprogram hvor man kan søke tilskudd. Enova har også sine støtteordninger som du kan lese mer om her.

Vi leverer biovarme innen følgende kategorier:

Fyringsanlegg bolig / eiendom

Den optimale løsningen for en eller to-manns boliger.
Ideell for kunder som ønsker et fullt automatisert varmesystem som er enkelt i bruk. Et bærekraftig system hvor du kan velge mellom pellets eller ved. KWB tilbyr et bredt spekter av lagrings- og transportsystemer for tilpassede løsninger. Våre eksperter hjelper deg med din fremtidige KWB løsning.

Fyringsanlegg landbruk

Vi kan levere miljøvennlige og kostnadsbesparende fyringsanlegg tilpasset landbruk og veksthus. Om du ønsker å fyre med flis, ved eller pellets så kan vi tilby kvalitetsprodukter fra KWB i Østerrike. Vi hjelper deg med å finne det ideelle systemet for ditt behov for varme til bolig, driftsbygning, korntørka eller til veksthus.

Fyringsanlegg industri / næringsbygg

Vi tilbyr automatiske varmesystemer for pellets eller treflis som er rene og stille i drift. Laget for bruk i blant annet større boligkompleks, kommersielle foretak, industri eller opp mot fjernvarmenett. Kvalitetsprodukter laget i Østerrike.
Våre eksperter kan bistå under planleggingen av en komplett løsning som passer deres behov. Uansett om du ønsker å fyre med pellets eller flis.

Roy Eng – Produktansvarlig biovarme

Casper Width – Selger biovarme

Ole Aasen – Selger korn og biovarme